Thông báo nhận chứng chỉ ngoại ngữ Khóa 75 - Thi ngày: 02/04/2017

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T5, 29 Th6 2017

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ - KHÓA 75 - THI NGÀY 02/04/2017

    Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang thông báo đến các thí sinh đạt kết quả trong kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia Khóa ngày 02/04/2017 vui lòng đến văn phòng Trung tâm nhận chứng chỉ.

    Chứng chỉ được phát từ 28/06/2017 vào các ngày thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (giờ hành chính).

   * Ghi chú:  Thi sinh đến nhận chứng chỉ cần mang theo CMND để đối chiếu.

                                                                                                           Trung tâm Ngoại ngữ