Thông báo nhận chứng chỉ ngoại ngữ Khóa 79 - Kỳ thi ngày 14/01/2018

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T4, 11 Th4 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÓA 79 - KỲ THI NGÀY 14/01/2018

 

    Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang thông báo đến các thí sinh đạt kết quả trong kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia Khóa ngày 14/01/2018vui lòng đến văn phòng Trung tâm nhận chứng chỉ.

    Chứng chỉ được phát từ 09/01/2018 vào các ngày thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (giờ hành chính).

   * Ghi chú:  Thí sinh đến nhận chứng chỉ cần mang theo CMND để đối chiếu.

                                                                                                           Trung tâm Ngoại ngữ