Thông báo nhận chứng chỉ ngoại ngữ Khóa 80 - Kỳ thi ngày 08/04/2018

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T5, 28 Th6 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÓA 80 - KỲ THI NGÀY 08/04/2018

 

    Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang thông báo đến các thí sinh đạt kết quả trong kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia Khóa ngày 08/04/2018 vui lòng đến văn phòng Trung tâm nhận chứng chỉ.

    Chứng chỉ được phát từ 28/06/2018 vào các ngày thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (giờ hành chính).

   * Ghi chú:  Thí sinh đến nhận chứng chỉ cần mang theo CMND để đối chiếu.

                                                                                                           Trung tâm Ngoại ngữ