Thông báo tạm ngưng câu lạc bộ Tiếng Anh

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T3, 5 Th12 2023

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng Câu lạc bộ tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, học viên có thêm mội trường rèn luyện kỹ năng Nghe - Nói tiếng Anh cũng như làm quen dạng thức kỳ thi B1 VSTEP, Trung tâm đã tổ chức Câu lạc bộ tiếng Anh theo kế hoạch sồ 26/KH-TTNN. Tuy nhiên, trong quá trình đăng ký, do số lượng chưa đăng ký đủ nhiều để trung tâm tạo môi trường rèn luyện tốt hơn, nên trung tâm xin thông báo tạm ngưng câu lạc bộ đến khi có thông tin mới nhất.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ