Thông báo thi tiếng Anh cấp độ A2

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T3, 17 Th10 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG ANH BẬC 2 (A2)

THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

 

        Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang thông báo về việc tổ chức kỳ thi tiếng Anh Bậc 2 (A2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (liên kết với Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ). Cụ thể như sau:      

       * Ngày thi:  12/11/2017

       * Chi phí dự thi: 

                 -  Học viên Trung tâm: 1.000.000 đồng/thí sinh/lần thi.

                 -  Thí sinh tự do         : 1.100.000 đồng/thí sinh/lần thi.

       * Địa điểm thi: Trường Đại học Cần Thơ.

       * Nộp hồ sơ thi: từ ngày ra thông báo đến hết sáng ngày 23/10/2017 tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ, Tầng trệt, Khối nhà Thư viện và các Trung tâm, Trường Đại học An Giang, Số 18 Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang.

      * Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (0296) 6253595 hoặc 01236 487 487

      *  WebSite: http://cfl.agu.edu.vn - Email: cfl@agu.edu.vn

                                                                     P. Giám đốc

                                                                          (đã ký)

                                                                  Nguyễn Minh Triết