Thông báo tuần lễ nghỉ hè 2019, Trung tâm Ngoại ngữ

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T5, 25 Th7 2019

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến học viên đang Trung tâm lịch nghỉ Hè 2019, cụ thể như sau:

- Nghỉ từ ngày thứ Hai, 29/07/2019 đến hết ngày Thứ Sáu 02/08/2019.

- Học viên học lại bình thường từ ngày Thứ Hai, 05/08/2019.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ