Thông báo về việc thay đổi lệ phí thi chứng chỉ ngoai ngữ quốc gia

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T6, 22 Th9 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi đơn giá đăng ký dự kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia trình độ A, B, C

 

       Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang thông báo đến tất cả học viên của Trung tâm và thí sinh đăng ký dự kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia trình độ A, B, C tại Trung tâm như sau:

       Bắt đầu từ kỳ kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia khóa 78: 22/10/2017, đơn giá kiểm tra cấp phát chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia trình độ A, B, C sẽ được điều chỉnh, cụ thể:

  1. Đơn giá kiểm tra chính thức

Trình độ đăng ký kiểm tra

A

B

C

300.000

400.000

500.000

      2. Đơn giá kiểm tra bảo lưu

          Trình độ A, B, C: 100.000 đồng/môn  

 

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (0296) 6253595 hoặc 01236.487.487

* Website: http://cfl.agu.edu.vn  -  Email: cfl@agu.edu.vn

                                                                                                     P. Giám đốc

                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                               Nguyễn Minh Triết