Hoạt động chuyên môn

Hoạt động chuyên môn

Chương trình tư vấn lộ trình học đạt chuẩn đầu ra A2, B1 cho sinh viên khoá 20,21,22

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T7, 7 Tháng 5 2022

CHƯƠNG TRÌNH

TƯ VẤN LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA A2, B1 CHO SINH VIÊN KHOÁ 20, 21,22

 

Tiếng Việt