Thông báo học

Chương trình tư vấn lộ trình học đạt chuẩn đầu ra A2, B1 cho sinh viên khoá 20,21,22

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T7, 7 Tháng 5 2022

CHƯƠNG TRÌNH

TƯ VẤN LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA A2, B1 CHO SINH VIÊN KHOÁ 20, 21,22

 

Tiếng Việt

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh tăng cường 3

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T3, 19 Th4 2022

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

       Căn cứ theo Kế hoạch số 324-KH-DHAG ngày 04 tháng 4 năm 2022, Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHAG thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh tăng cường 3 năm 2022, cụ thể như sau:

Tiếng Việt

Thông báo chiêu sinh khóa 105 - HỌC TRỰC TUYẾN

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T2, 11 Th10 2021

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 105

(HỌC TRỰC TUYẾN)

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ học trực tuyến vào các tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5,7 hàng tuần. Cụ thể như sau:

 

Tiếng Việt

Trang