Thông báo học

Thông báo nghỉ ngày 20/11/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T4, 18 Th11 2020

THÔNG BÁO NGHỈ 20/11/2020

Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo với phụ huynh, học viên các lớp Ngoại ngữ lịch nghỉ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, 20/11/2020. Cụ thể như sau:

- Nghỉ thứ Sáu, 20/11/2020.

- Thứ Hai, ngày 23/11/2020, học lại bình thường.

Tiếng Việt

Thông báo chiêu sinh A1, A2, B1, ngày 16/11/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T4, 11 Th11 2020

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP NGOẠI NGỮ

CẤP ĐỘ A1, A2, B1

       Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHAG thông báo Chiêu sinh lớp tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn, Pháp dành riêng cho sinh viên năm 1 (DH21) từ trình độ cơ bản đến  nâng cao với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, cụ thể như sau:

Tiếng Việt

Trang