Thông báo học

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Nhật - Trình độ cơ bản - 08/10/2018

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T2, 8 Th10 2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT

 TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN  

            Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHAG Thông báo Chiêu sinh lớp tiếng Nhật vào tối thứ 3, 5 cụ thể như sau:

Tiếng Việt

Thông báo chiêu sinh Khóa 94. Tổng khai giảng: 02/07/2018

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T6, 15 Th6 2018

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 94

      Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào tối các ngày 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hàng tuần tại Trường Đại học An Giang. Cụ thể như sau:

Tiếng Việt

Trang