Thông báo thi

Thông báo đăng ký thi B1 tại Đại học Đồng Tháp (khóa ngày 27-04-2024)

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T3, 26 Th3 2024

 

 

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG ANH 3 BẬC THEO KHUNG VSTEP (B1, B2, C1) ĐỢT NGÀY 27/04/2024

- Đăng ký tại Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang

Tiếng Việt

Thông báo thi chứng chỉ quốc tế Cambridge 29/08/2021

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T5, 15 Th4 2021

TỔ CHỨC KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CAMBRIDGE

 

Trung tâm Ngoại ngữ sẽ tổ chức kỳ thi chứng chỉ quốc tế Cambridge, cụ thể như sau:

- Cấp độ thi: Starters, Movers, Flyers, KET, PET

Tiếng Việt

Thông báo nhận chứng chỉ A2 khóa ngày thi 21/11/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T4, 6 Th1 2021

THÔNG BÁO

Các bạn đã đăng ký thi và đạt kết quả tại kỳ thi A2 khóa ngày 21/11/2020 hiện tại đã có chứng chỉ.

Các bạn vui lòng mang theo CMND vào Trung tâm nhận chứng chỉ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến thứ Sáu ngày 15/01/2021.

Tiếng Việt

Trang