Thông báo thi

Thông báo nhận Chứng chỉ Ngoại ngữ khóa 86. Ngày 12/05/2019

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T5, 22 Th8 2019

THÔNG BÁO

Nhận chứng chỉ Ngoại ngữ khóa 86. Ngày 12/05/2019

 

Các thí sinh đã đạt kết quả trong kì thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia, khóa 86, ngày 12/05/2019 có thể đến nhận chứng chỉ chính thức tại Phòng học vụ, Trung tâm Ngoại ngữ (liên hệ cô Huyền Trinh) theo lịch nhận chứng chỉ.

Tiếng Việt

Điểm Kỳ thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Khóa 83 - Ngày thi 21/10/2018

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T5, 1 Th11 2018

 

THÔNG BÁO

 

      Điểm Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia - Khóa ngày 21/10/2018 đã được niêm yết tại Bảng thông tin của Trung tâm và được đưa lên trang web Trung tâm (mời vào mục "Tra cứu điểm" để xem).

Undefined

Trang