Thông tin học tập

Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày 18/4/2024

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T3, 16 Th4 2024

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến học viên lịch nghỉ dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 al.) cụ thể như sau:

- Nghỉ ngày thứ Năm, 18/04/2024.

- Bắt đầu học lại từ ngày thứ Sáu, 19/04/2024.

Tiếng Việt

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2024

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T6, 29 Th12 2023

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến học viên và phụ huynh lịch nghỉ Tết Dương lịch của Trung tâm Ngoại ngữ, cụ thể như sau:

- Nghỉ từ ngày thứ Hai, 01/01/2024 đến hết ngày.

- Bắt đầu làm việc, học lại  theo thời khóa biểu từ ngày thứ Ba, 02/01/2024.

Tiếng Việt

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4, 1/5/2023

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T5, 27 Th4 2023

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ

Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến học viên và phụ huynh lịch nghỉ lễ nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (al), ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 cụ thể như sau:

- Nghỉ từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 3/5/2023.

Tiếng Việt

Trang