Thông tin học tập

Thông báo lịch nghỉ từ 30/03/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: CN, 29 Th3 2020

THÔNG BÁO

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến phụ huynh, học viên lịch nghỉ các lớp như sau:

- Nghỉ từ ngày 30/03/2020 cho đến ngày có thông báo mới về lịch học.

- Trung tâm làm việc online qua mail, mạng xã hội.

Tiếng Việt

Thông báo lịch nghỉ từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T6, 28 Th2 2020

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến phụ huynh, học viên lịch nghỉ bổ sung nhằm phòng tránh dịch bệnh. Cụ thể như sau:

- Nghỉ từ ngày thứ Hai 02/03/2020 đến hết ngày 08/03/2020.

- Học lại (dự kiến) từ ngày thứ Hai 09/03/2020.

Tiếng Việt

Thông báo nghỉ từ ngày 10/02/2020 đến ngày 01/03/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T6, 7 Th2 2020

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang xin thông báo lịch nghỉ của học viên nhằm ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh.

- Nghỉ từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 01/02/2020

- Học viên học lại bình thường từ ngày 02/03/2020.

Tiếng Việt

Thông báo nghỉ từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T2, 3 Th2 2020

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang xin thông báo lịch nghỉ của học viên nhằm ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh.

- Nghỉ từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020

- Học viên học lại bình thường từ ngày 10/02/2020.

Tiếng Việt

Trang