Thông tin học tập

Thông báo lịch nghỉ từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T6, 28 Th2 2020

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến phụ huynh, học viên lịch nghỉ bổ sung nhằm phòng tránh dịch bệnh. Cụ thể như sau:

- Nghỉ từ ngày thứ Hai 02/03/2020 đến hết ngày 08/03/2020.

- Học lại (dự kiến) từ ngày thứ Hai 09/03/2020.

Tiếng Việt

Thông báo nghỉ từ ngày 10/02/2020 đến ngày 01/03/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T6, 7 Th2 2020

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang xin thông báo lịch nghỉ của học viên nhằm ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh.

- Nghỉ từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 01/02/2020

- Học viên học lại bình thường từ ngày 02/03/2020.

Tiếng Việt

Thông báo nghỉ từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T2, 3 Th2 2020

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang xin thông báo lịch nghỉ của học viên nhằm ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh.

- Nghỉ từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020

- Học viên học lại bình thường từ ngày 10/02/2020.

Tiếng Việt

Thông báo nghỉ dịp Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường Đại học An Giang

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T4, 13 Th11 2019

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến học viên Trung tâm lịch nghỉ dịp Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường Đại học An Giang, cụ thể như sau:

- Nghỉ từ ngày thứ Ba, 19/11/2019 đến hết ngày Thứ Năm 21/11/2019.

Tiếng Việt

Thông báo chiêu sinh lớp B, A2. Khai giảng ngày 07/11/2019

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T3, 29 Th10 2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học An Giang. Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang thông báo Chương trình giảm giá đặc biệt (giảm 30% học phí) dành cho các lớp luyện thi chứng chỉ B, A2. Cụ thể như sau:

Tiếng Việt

Thông báo chiêu sinh lớp Hệ thống kiến thức tiếng Anh phục vụ kỳ thi công chức 2019

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T4, 2 Th10 2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

 LỚP HỆ THỐNG KIẾN THỨC TIẾNG ANH PHỤC VỤ KỲ THI CÔNG CHỨC 2019

          Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHAG Thông báo Chiêu sinh lớp Hệ thống kiến thức tiếng Anh danh cho học viên dự thi tuyển công chức năm 2019.

Tiếng Việt

Trang