Thông tin học tập

Thông báo nghỉ phục vụ kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia 2019

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T5, 20 Th6 2019

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến học viên Trung tâm lịch nghỉ để phục vụ công tác thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019, cụ thể như sau:

- Nghỉ từ ngày thứ Hai, 24/06/2019 đến hết ngày Thứ Sáu 28/06/2019.

Tiếng Việt

Thông báo nghỉ Giổ tổ Hùng Vương 2019

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T6, 12 Th4 2019

THÔNG BÁO

(Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương)

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang thông báo đến toàn thể học viên đang theo học chương trình tiếng Anh tại Trung tâm lịch nghỉ Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, cụ thể như sau:

Tiếng Việt

Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh, khóa 97, ngày 27/03/2019

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T2, 11 Th3 2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 97

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào các tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hàng tuần. Cụ thể như sau:

 

Stt

LỚP

Tiếng Việt

Trang