Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/cfl-130416/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thông tin học tập

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Nhật trình độ cơ bản

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T4, 18 Th7 2018
Tiếng Việt

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT

TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN

 

           Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp tiếng Nhật vào tối 2, 4, 6. Cụ thể như sau:

Thông báo chiêu sinh Khóa 94. Tổng khai giảng: 02/07/2018

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T6, 15 Th6 2018
Tiếng Việt

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 94

      Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào tối các ngày 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hàng tuần tại Trường Đại học An Giang. Cụ thể như sau:

Trang