Thông tin học tập

Thông báo nghỉ Giổ tổ Hùng Vương 2019

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T6, 12 Th4 2019

THÔNG BÁO

(Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương)

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang thông báo đến toàn thể học viên đang theo học chương trình tiếng Anh tại Trung tâm lịch nghỉ Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, cụ thể như sau:

Tiếng Việt

Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh, khóa 97, ngày 27/03/2019

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T2, 11 Th3 2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 97

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào các tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hàng tuần. Cụ thể như sau:

 

Stt

LỚP

Tiếng Việt

Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh Khóa 96, ngày 17/12/2018

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T4, 21 Th11 2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 96

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào các ngày 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hàng tuần. Cụ thể như sau:

 

Stt

LỚP

Tiếng Việt

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Nhật - Trình độ cơ bản - 08/10/2018

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T2, 8 Th10 2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT

 TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN  

            Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHAG Thông báo Chiêu sinh lớp tiếng Nhật vào tối thứ 3, 5 cụ thể như sau:

Tiếng Việt

Trang