Thông tin học tập

Thông báo chiêu sinh Khóa 88. Tổng khai giảng: 12/12/2016

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T3, 29 Th11 2016

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ 88

      

            Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào tối các ngày 2, 4, 63, 5 hàng tuần tại Trường Đại học An Giang. Cụ thể như sau:

Tiếng Việt

Trang