Thông tin thi cử

Thông báo nhận Giấy chứng nhận tạm thời khóa thi ngày 29/09/2019

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T2, 4 Th11 2019

THÔNG BÁO

Các thí sinh đã tham gia và đạt kết quả trong kỳ thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia khóa ngày 29/09/2019 có thể nhận Giấy chứng nhận tạm thời tại phòng Học vụ Trung tâm Ngoại ngữ trong giờ hành chính.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Tiếng Việt

Kết quả thi Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc gia khóa 87, ngày 29/09/2019

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T4, 9 Th10 2019

THÔNG BÁO

Hiện đã có điểm thi kỳ thi chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia khóa 87, ngày 29/09/2019, thí sinh có thể tra cứu điểm tại đường link sau:

https://cfl.agu.edu.vn/?q=vi/Tra-cuu-diem-thi

HOẶC: Mục "Tra cứu điểm" tại Trang chủ

Tiếng Việt

Thông báo nhận Chứng chỉ Ngoại ngữ khóa 86. Ngày 12/05/2019

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T5, 22 Th8 2019

THÔNG BÁO

Nhận chứng chỉ Ngoại ngữ khóa 86. Ngày 12/05/2019

 

Các thí sinh đã đạt kết quả trong kì thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia, khóa 86, ngày 12/05/2019 có thể đến nhận chứng chỉ chính thức tại Phòng học vụ, Trung tâm Ngoại ngữ (liên hệ cô Huyền Trinh) theo lịch nhận chứng chỉ.

Tiếng Việt

Trang