Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/cfl-130416/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thông tin thi cử

Điểm Kỳ thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Khóa 80-Ngày thi: 08/04/2018

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T3, 17 Th4 2018
Tiếng Việt

 

THÔNG BÁO

    Điểm Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Khóa ngày 08/04/2018 đã được niêm yết tại Bảng thông tin của Trung tâm và được đưa lên trang Web Trung tâm (mời vào mục "Tra cứu điểm" để xem).

Trang