Thông tin liên kết

Điểm kỳ thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia - Khóa 84, ngày 23/12/2018

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T6, 28 Th12 2018

THÔNG BÁO

Hiện tại, đã có kết quả thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia - Khóa 84, ngày 23/12/2018.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại link: https://cfl.agu.edu.vn/?q=vi/Tra-cuu-diem-thi (Mục: Tra cứu điểm)

Nhập: Số báo danh hoặc Họ và tên

Undefined

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Nhật trình độ cơ bản

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T4, 18 Th7 2018

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT

TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN

 

           Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp tiếng Nhật vào tối 2, 4, 6. Cụ thể như sau:

Tiếng Việt

Trang